CSN, temel prensipleri olan tarafsızlık, bağımsız proje yönetimi ve iş gizliliği, mevcut uygulanan düzenlemelere paralel olarak müşterilerimize en yüksek uluslararası standartlarda hizmet ve çözümler vermemizi sağlamaktadır.

Çalışanlarımızın yeterli teknik bilgiye sahip yaratıcı, katılımcı, kendi iş alanını geliştiren ve aynı zamanda mesleki çalışmalarını da güvenle sürdürülmesinden sorumluyuz. Çalışanlarımıza niteliklerini ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla iç ve dış eğitim imkanları sunarak eşit fırsatlar yaratarak desteklemekteyiz.

Değerlendirme ve analizlerimizde ulusal ve uluslararası standartlar dikkate alınarak hazırlanmış standart çalışma düzeni kullanırız. Hizmet yeterliliğimizi kontrol ederken sürekli yetkinlik geliştirmeleri yaparız. Çalışanlarımız ve standartlara uygun çalışmakla sorumluyuz.